LASTEST BLOG

Products That Fight Static
06 Dec 2018
45 Views
Products That Fight Static

Các nhà sản xuất đã tập trung phát triển TV 8K vào đầu năm nay. Với sự xuất hiện của kênh truyền hình 8K đầu tiên tại Nhật Bản, nhiều khả năng các mẫu TV 8K sẽ ra mắt rầm rộ hơn vào tháng tới tại triễn lãm CES 2019.

Read More
Kênh truyền hình vệ tinh 8K đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản
02 Dec 2018
227 Views
Kênh truyền hình vệ tinh 8K đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản

Các nhà sản xuất đã tập trung phát triển TV 8K vào đầu năm nay. Với sự xuất hiện của kênh truyền hình 8K đầu tiên tại Nhật Bản, nhiều khả năng các mẫu TV 8K sẽ ra mắt rầm rộ hơn vào tháng tới tại triễn lãm CES 2019.

Read More
Products That Fight Static
02 Dec 2018
119 Views
Products That Fight Static

Các nhà sản xuất đã tập trung phát triển TV 8K vào đầu năm nay. Với sự xuất hiện của kênh truyền hình 8K đầu tiên tại Nhật Bản, nhiều khả năng các mẫu TV 8K sẽ ra mắt rầm rộ hơn vào tháng tới tại triễn lãm CES 2019.

Read More

our brands